Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczychUdzielenie poparcia dla rozwiązań przyjętych w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.