Bezpłatne leki dla osób 70+Poparcie inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.