Kodeks cywilny - projekt zmianOpinia w zakresie planowanej zmiany art. 388 ustawy - Kodeks cywilny przedstawianej  w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego [Druk nr 1344]