Strategia Demograficzna 2040Wniosek o uzupełnienie projektu Strategii Demograficznej 2040 o zagadnienia dotyczące polityki senioralnej