Świadczenia opieki zdrowotnej - standardy


Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności