Zmiany w ustawie o rachunkowości 

Opinia w sprawie projektu zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie zasad podpisywania sprawozdań finansowych.