Terminy sprawozdań w bazie OPP 

Opinia w sprawie wydłużenia terminu do zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego i finansowego w bazie sprawozdań OPP w roku 2021.