IKP a bezpłatne leki 

Wniosek o podjęcie działań zmierzających do ułatwienia osobom 75+ uzyskiwania recepty na bezpłatne leki od lekarzy specjalistów.