Sprawozdawczość 2021 - terminy 

Wyrażenie stanowiska w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji [https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12344556]