Pracownicze plany kapitałowe - kontynuacja

Wniosek do zmiany ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych poprzez uzupełnienie o organizacje pozarządowe katalogu podmiotów wyłączonych z konieczności stosowania jej przepisów

Załączniki:
Pobierz plik (odpowiedź Ministerstwa Fonansów dot PPK.PDF)Odpowiedź
Pobierz plik (wniosek dot. pracowniczych planów kapitałowych (PPK).PDF)Wniosek