Gminne rady seniorów - zmiana przepisów

Stanowisko popierające projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa