Kredyt konsumencki - ważna propozycja zmiany

Poparcie prac Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad  zmianą art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu umożliwienia konsumentom, którzy przed upływem terminu umowy spłacą kredyt/pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy.