Regulaminy konkursów PROO - Edycja 2020

Opinia w sprawie projektu regulaminów konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) - Priorytet 1b, Priorytet 3, Priorytet 4 i Priorytet 5 – EDYCJA 2020