Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca mLegitymacji emeryta-rencisty 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu NOWEFIO, edycja 2023
 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Edycja 2023.

 

 

Udzielenie poparcia dla rozwiązań przyjętych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw