Wniosek w sprawie upowszechnienia „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy społecznej”.
Udzielenie poparcia dla rozwiązań przyjętych w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

 Rekomendacja  rozwiązań przyjętych w projekcie rządowego „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”.

 Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Edycja 2022.