Dotyczy Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023


 

 


Udzielenie poparcia dla rozwiązań przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – opieka koordynowana.


 

 


Stanowisko w sprawie projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział


 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu  w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022