Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

 

  

Opinia w sprawie inicjatywy Biura Rzecznika Praw Pacjenta polegającej na uproszczeniu treści pism urzędowych kierowanych do pacjentówOpinia w sprawie standardów rozwiązań wspomagających osoby z ograniczoną możliwością poruszania się.

 

  

Opinia w sprawie projektu zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie zasad podpisywania sprawozdań finansowych.