Wniosek o opracowanie i wdrożenie programu rozwoju aktywności turystycznej seniorów oraz poprawy bezpieczeństwa turystów - seniorów.

 Opinia w sprawie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji albo wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.
  pinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku, złożonego przez grupę posłów (sygn. EW-020-626/21)  
 Dotyczy działań podejmowanych przez Województwo ... na rzecz osób starszych