Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu  w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022

 

 

Opinia w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

 

 

Opinia dot. Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)

 Rekomendacja w sprawie powołania pełnomocników wojewodów ds. osób starszych