Udzielenie poparcia dla rozwiązań zaproponowanych w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości
 

 

 


Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca mLegitymacji emeryta-rencisty 

 


Udzielenie poparcia dla rozwiązań zaproponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
o samorządzie województwa 

 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Edycja 2023.