Opinia w sprawie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (Druk nr 3502) dotyczącej uproszczenia prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe.

 

 

 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu  w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2024

 

 

 

Podjęcie inicjatywy dotyczącej opracowania i wdrożenia krajowego programu rozwoju aktywności seniorów z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz poprawy ich bezpieczeństwa.

 

 

 

Opinia w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Edycja 2024.