Rekomendacja w sprawie powołania pełnomocników wojewodów ds. osób starszych
Rekomendacja  rozwiązań przyjętych w projekcie rządowego „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”.

 Wniosek w sprawie upowszechnienia „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy społecznej”.
Udzielenie poparcia dla rozwiązań przyjętych w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.